Терем-Холдинг ЕАД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
Представител
Калин Димитров

Калин Димитров
Изпълнителен Директор

Предмет на дейност

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е правоприемник на Управление “Военно-ремонтни бази и заводи“ на Министерство на отбраната, имащо за цел да осигури потребностите на Българската армия от ремонт, модернизация и производство на резервни части за въоръжение и техника.

Към настоящия момент „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД има 5 дъщерни дружества, всяко със своя собствена история и развитие:
 • „ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ“ ЕООД, гр. София е създадено през 1947 година на министъра на народната отбрана, като авиоремонтна работилница. От 2004 година предприятието е регистрирано като търговско дружество, с основен предмет на дейност – извършване на капитален и среден ремонт, модернизация и удължаване на междуремонтния ресурс на различни видове авиационна техника.
 • „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД, гр. Търовище е наследник на основания през 1966 година военно-ремонтен завод „Завод 17“ с предмет на дейност – ремонт на автомобилни двигатели и радиоремонт, ремонт на танкове и производство на нови детайли, възли и агрегати за бронетанковата техника на въоръжение в Българската армия. През 1969 година се преименува в МЗ „Хан Крум“.
  През 2019 година „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД, гр. Провадия, бивше независимо дружество от холдинга, се влива в „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.
 • „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД е основано през 1897 година за строеж и ремонт на кораби от Военноморските сили на България. Той има статут на пристанище със специално предназначение. За своето 125-годишно съществуване е създал и натрупал значителен технически и технологичен опит и знания в кораборемонт, корабостроене, реконструиране и модернизация на специални и граждански плавателни съдове.
 • „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново работи като военно-ремонтен завод от 1953 година. Дружеството е специализирано в следните направления – ремонт, модернизация и трансформация на въоръжение и техника и утилизация на оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия.
 • „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец започва своето производство през 1928 година със създаването на военен раздел за съхранение на бойни снаряди и боеприпаси в околностите на града. От 1998 година той е част от „ТЕРЕМ“ ЕАД. Заводът е специализиран в производство и ремонт на специална продукция, производство на димни гранати и димни шашки, промишлени взривни вещества, гама ръчни колички за складови работи.
Основни изделия

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е лидер в извършване на висококачествени ремонт, производство, модернизация и логистична поддръжка на техника и въоръжение в сферата на отбранителната индустрия. Дружеството единствено в страната разполага с необходимите производствени мощности и квалифициран персонал в съответните области.

„ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ“ ЕООД
Основен ремонт на вертолети Ми-8, Ми-17, Ми-24, техните модификации, компоненти и агрегати.

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД:
 • Производство на запасни инструменти и принадлежности (ЗИП)
 • Производство на широка номенклатура резервни части за ремонт и модернизация на двигатели и агрегати
 • Производство на скоростни кутии, редуктори, трансмисионни агрегати, системи и възли за машините от номенклатурата за капитален ремонт и модернизация на БТТ и гражданските им аналози
 • Производство на детайли за капитален ремонт и модернизация на танкове Т-54; Т-55; Т-62; Т-72; Т-72М;
 • Производство на детайли за капитален ремонт и модернизация на бронирани машини МТ-ЛБ; БМП и всички модификации на МТ-ЛБ
„Терем Хан Крум“ обособено производство „Овеч“:
 • Мобилна полева ремонтна работилница
 • Битови фургони
 • Производство на корпусни мебели
 • Производство на PVC дограма
 • Производство на 20ft транспортни контейнери
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД:
 • Дружеството е специализирано в извършване на кораборемонт, корабостроене и реконструиране и модернизация на търговски и военни кораби и плавателни съдове.
 • Изработва елементи, машинни детайли и резервни части от корабното оборудване и системи.
„ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД:
 • Учебно-тренировъчни средства: 23мм вкладна цев за:
  – 100мм противотанково оръдие МТ-12 (2А 29);
  – 122 мм самоходна артилерийска установка 2С1 „Гвоздика“;
  – 152 мм оръдие-гаубица Д-20;
  – 152 мм оръдие МЛ-20;
  – 152мм самоходна артилерийска установка 2С3;
  – 130мм оръдие М46;
  – 122мм гаубица М30 и други.
 • Учебно-тренировъчни средства ПУС-7 (за изделие РПГ-7) и ПУС-9 (за СПГ-9)
 • 122мм реактивна пускова установка ПУ-2М
 • 23мм самозарядна вкладна цев за танк Т-72
 • Греда с лафетна част за 14.5мм КПВТ
 • Лафет за 12.7мм ДШКМ с механизъм за фино насочване
 • Универсална тринога с лафет за 14.5мм КПВ/КПВТ
 • Универсална тринога с лафет за 7.62мм ПКТ – модел SPMKT
 • Полева подвижна работилница
„ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД:
 • Ръчна настъпателна имитационна граната РГН-ИМ
 • Ръчна отбранителна имитационна граната РГО-ИМ
 • Димка малка с неутрален бял дим ДМ- 11
 • Голяма димна шашка ГДШ-5
 • Ръчна димна граната РДГ – 2 /бял неутрален дим/
 • Междинен детонатор тип „БУСТЕР-Т“
 • Производство на пресовани шашки от взривни вещества, черен барут и пиротехнически смеси
 • Комплектация на 80 мм НАР С-8КОМ-БЕ
 • Възпламенител за 122 мм ОФ изстрел за БМ-21
 • Ръчна настъпателна граната
 • Ръчна отбранителна граната с готови поразяващи елементи

Профил на фирмата

Дъщерни дружества на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

„Терем-Летец“ ЕООД
кв. „Враждебна“
гр. София 1839
e-mail: [email protected]
website: https://terem.bg/

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД
ул. Александър Стамболийски“ №31
гр. Търговище 7700
e-mail: [email protected]
website: https://terem.bg/
Тел.: +359 601 6 41 80
Факс: +359 601 6 66 96

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД
р-н „Аспарухово“, м-ст “Лъджата”, п.к. 135
гр. Варна 9003
e-mail: [email protected]
website: https://krz-fa.com
Тел.: +359 52 814 410
Факс: +359 52 814 400

„ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД
Промишлена зона „Дълга Лъка“
гр. Велико Търново 5000
e-mail: [email protected]
website: https://ivailo.com
Тел.: +359 062 600 796
Факс: +359 062 623 527

„ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД
ул. „ Хан Исперих” №1
гр. Костенец 2030
e-mail: [email protected]
website: https://terem.bg

Сертификати

В „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД е внедрена система за управление на качеството, сертифицирана за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а дружествата разполагат със сертификат на НАТО за система за управление на качеството – AQAP 2110.

ИНФОРМАЦИЯ

Терем-Холдинг ЕАД
Контакти

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4
район Средец
1000 София
Тел: +359/2/806 2755
Факс: +359/2/946 5585

[email protected]
http://www.terem.bg

Галерия
Back to top