Терем ЕАД

Представител

Иван Досков
Изпълнителен Директор

Предмет на дейност

„Терем” ЕАД – София е изграден като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия. Дружеството е 100% държавна собственост.

Към настоящия момент фирмата се състои от 6 дъщерни дружества, извършващи ремонт, модернизация и логистична поддръжка на:
 • авиационна техника – самолети, самолетни двигатели, вертолети и самолетообслужваща техника
 • кораборемонт – кораби, въоръжение и техника за ВМС
 • автобронетанкова техника – танкове, верижни и колесни бронемашини, товарни и лекотоварни автомобили, джипове, автобуси и производство на резервни части
 • стрелково, артилерийско, ракетно въоръжение и боеприпаси
 • радиолокационна и свързочна техника
В състава на холдинга влизат:
 • „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД – София с предмет на дейност ремонт на авиационна техника (вертолети)
 • „ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД – Провадия с предмет на дейност ремонт на автомобилна и бронетанкова техника
 • „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД – Търговище с предмет на дейност ремонт на бронетанкова техника и производство на резервни части
 • „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД – Варна с предмет на дейност ремонт на кораби, въоръжение и техника за Военноморските сили
 • „ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД – В.Търново с предмет на дейност ремонт на класическо, артилерийско и ракетно въоръжение. Унищожение и демилитаризация на оръжейни и ракетни системи
 • „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД – Костенец с предмет на дейност ремонт и утилизация на боеприпаси

С наличните си производствени мощности и персонал, освен за нуждите на Българската армия, холдингът извършва и износ на ремонт на въоръжение, техника и резервни части, произвежда машиностроителна продукция с гражданско предназначение и е пример за успешен бизнес в областта на снабдяването и поддържането на оръжията и военнотехническите средства на Българската армия.

Основни изделия

“ТЕРЕМ” ЕАД е едноличен лидер на вътрешния пазар в Република България по отношение на ремонта на въоръжение и техника за системата на националната сигурност. Дружеството единствено в страната разполага с необходимите производствени мощности и квалифициран персонал за изпълнение на тази дейност.

С притежаваните мощности за ремонт на авиационни двигатели и самолети, дружеството има сериозни позиции за ремонта им на международните пазари.

“ТЕРЕМ” ЕАД разполага с уникално за България производствено оборудване (ГАПС, многокоординатни обработващи центрове, ерозийни машини, чисти стаи), гарантиращо високата технологичност на ремонта и производството на резервни части.

Дружеството, дъщерните му дружества са сертифицирани по ISO-9001; ISO-14001; ISO-18001 и AQAP 2110.

В съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация в “ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества, са осигурени необходимите условия за съхранение и опазване на класифицираната информация.

Демократичните промени в Р. България и членството на страната в НАТО наложиха необходимостта от съществени съкращения, преструктуриране, превъоръжаване на видовете въоръжени сили и поставиха нови изисквания за качеството и възможностите на армията.

Всичко това оказва въздействие и върху дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД като стопанска структура, изградена изцяло за задоволяване на потребностите на армията и съответно силно зависима от тези потребности. Въпреки трудностите на прехода, „ТЕРЕМ” ЕАД със своите дъщерни дружества успява да отговори на новите изисквания от страна на Министерството на отбраната и успешно да намира своето място и да се развива.

От 2003 г. дружеството се включва активно и съвместно с чуждестранни компании в програмите за модернизация на въоръжението и техниката на Българската армия:
 • модернизация на танк Т-72 – подмяна на стандартните вериги с нов тип тракове с каучукови тампони за водене на бойни действия в населени места и бързо придвижване по пътища с твърда настилка, климатизация, подмяна на оптическите прибори на танка с прибори „пасивен” тип, монтаж на термовизионни прибори, нова система за управление на огъня, комуникационно-информационна система за управление на боя, монтаж на динамични защитни панели и т.н.
 • модернизация на БТР-60ПБ
 • модернизация на МТ-ЛБ
 • модернизация на полеви ремонтни работилници МРС
 • модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24

От края на 90-те години на миналия век “ТЕРЕМ” ЕАД успешно участва в програмите за унищожение, утилизация и демилитаризация на въоръжение, боеприпаси, зенитно-ракетни комплекси и техника от излишъците на Българската армия.

В това направление са изпълнени проекти, част от които са финансирани от Програми на ООН и Държавния департамент на САЩ:
 • утилизация на противопехотни мини
 • утилизация на малки оръжия и леко въоръжение (МОЛВ)
 • утилизация на ракетни комплекси СС 23, “Фрог” и “Скът”

В тази връзка работим за разширяване на производствения капацитет за утилизация в дружеството при строго спазване на съответните екологични норми.

Капацитетът на дружеството и производствената квалификация на наличния персонал очертават “ТЕРЕМ” ЕАД като единствената организация в България, която е в състояние да поеме голяма част от дейностите по обслужване на сложните оръжейни системи, въвеждани в Българската армия, техния ремонт и логистична поддръжка – задачи, които традиционно са били изпълнявани от щатния състав на БА, но след съкращаването на числеността й следва да бъдат прехвърлени на търговски дружества по линията на т.нар. ”аутсорсинг”.

Ръководството и персоналът на „ТЕРЕМ” ЕАД са наясно с предизвикателствата на промените и изискванията на новите икономически условия и предприемат съответните управленски решения за успешен бизнес по основния предмет на дейност на дружеството – осигуряването и поддържането на въоръжението и военнотехническите съоръжения за нуждите на националната сигурност на Р. България и всички заинтересовани страни.

Профил на фирмата

Дъщерни дружества на “Терем” ЕАД

„ТЕРЕМ – Летец” ЕООД, София
Враждебна, гр. София 1739, България
Тел.: +359/2/942 16 25
Факс: +359/2/945 60 19
e-mail: letec@terem-letec.bg
website: http://letetz.terem.bg

„ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, Търговище
Ул. Александър Стамболийски № 31, п.к. 112,
гр. Търговище 7700, България
Тел.: +359/0601/494
Факс: +359/0601/666 96
e-mail: office_xk@mail.bg
website: http://www.terem-xk.com

„ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД, Провадия
гр. Провадия 9200, България
Тел.: +359/0518/2141/45
Факс: +359/0518/422 78
e-mail: ovech@mbox.contact.bg
website: http://provadia.terem.bg

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД, Варна
п.к. 135, гр. Варна 9000, България
Тел.: +359/052/814 410
Факс: +359/052/814 400/401
e-mail: krz-fa@krz-fa.com
website: http://www.krz-fa.com

„ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, В.Търново
п.к. 151, гр. Велико Търново 5000, България
Тел.: +359/062/600 796
Факс: +359/062/623 527
e-mail: contacts@ivailo.com
website: http://www.ivailo.com

„ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, Костенец
Ул. „Хан Аспарух” № 1, гр. Костенец 1030, България
Тел.: +359/07142/32 01
Факс: +359/07142/32 01
e-mail: office@terembg.com
website: http://kostenetz.terem.bg

Сертификати

Дружеството, дъщерните му дружества са сертифицирани по ISO-9001, ISO-14001, ISO-18001 и AQAP 2110.

ИНФОРМАЦИЯ

Terem SHC
Контакти

Терем ЕАД
ул. „Ст. Доспевски“ бл.40
ж.к. „Левски-Г“, София, 1836
Тел: +359/2/946 5957
Факс: +359/2/946 5585

terem@nat.bg
http://www.terem.bg

Галерия
Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.