Представяне


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221

Българското оръжие

От шест хиляди години насам по земите на нашите предци изкусни майстори са ваяли изящни златни и сребърни съкровища, будещи възхита и до днес, ковали са остри мечове и са изработвали яки щитове. Не само митичният Орфей е живял по тези земи, тук славният Спартак е усвоявал бойното изкуство с оръжие, създадено от талантливите древни майстори.

Исторически факт

От основаването на Българската държава през 681 год. насам всички успехи на българските воини са подпомогнати от качеството на българското оръжие.

Форум за обмяна на идеи

Сдружението „Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ е юридическо лице с нестопанска цел. Основано е през 2004 год. от 12 водещи в отрасъла предприятия и има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие.

Сдружението си поставя за цел формирането на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика за процедури и доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие. Сдружението “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” ще работи за развитието и укрепването на отрасъла за решаване на проблемите по сигурността и отбраната на страната.

В интерес на развитието на отбранителната индустрия

Ние поддържаме контакти с българските държавни органи и с нашите партньори в областта на отбранителната индустрия и технологии; установяваме контакти и взаимодействие със сродни сдружения от страната и чужбина; набираме и разпространяваме информация относно държавната политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността, научните изследвания и технологичното развитие; подкрепяме действията на държавните органи и организации в сектора за сигурност в интерес на развитието на българската отбранителна индустрия. Сдружението организира национални и международни срещи и конференции в изпълнение на поставените цели, разпространява информация в чужбина за дейността си и за възможностите на своите членове и формира програмни направления по функционални области.

Back to top