Становища и анализи


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
ASD logo

През 2007 г. Асоциация „Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” се присъедини към голямото семейство на компаниите и организациите, членове на Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни Индустрии. По този начин бяха създадени необходимите предпоставки за адекватното ни участие в единния Европейски пазар на отбранителни продукти.

За да бъдем конкурентоспособни, в началото на 2008 г., на основата на опита на страните-членки на Европейския съюз, извършихме анализ на условията, в които функционира нашата отбранителна индустрия и определихме базовите предпоставки за нейното успешно развитие.

Следващият материал е предназначен както за производителите на отбранителни продукти в нашата страна, така и за административните органи и организации, които е необходимо да създадат единна, целенасочена и ангажирана държавна политика за укрепване, развитие и защита на Българската отбранителнo-технологична и индустриална база. Ако искаме да сме адекватни на времето, в което живеем, трябва да заимстваме най-доброто от нашите партньори за целите на развитието и просперитета на отбранителната ни индустрия.

Анализи

Писмо до Президента на Република България, министъра на икономиката и енергетиката и министъра на отбраната
АНАЛИЗ НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ (опита на Европейския Съюз и България)
Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

В Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” членуват водещите производители на отбранителни продукти в България.
От друга страна, задължение е на държавата да провежда национално отговорна политика в областта на сигурността и отбраната, включваща не на последно място приоритетното осигуряване на отбранителните способности чрез националните отбранително индустриални капацитети.

Затова считаме, че трябва да бъдат създадени необходимите условия за активното ни участие в модернизацията на въоръжените сили на нашата страна.

Back to top