Черно Море АД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bdiabg/public_html/wp-content/plugins/crocal-extension/shortcodes/crocal_gallery.php on line 436

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bdiabg/public_html/wp-content/plugins/crocal-extension/shortcodes/crocal_gallery.php on line 436

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/bdiabg/public_html/wp-content/plugins/crocal-extension/shortcodes/crocal_gallery.php on line 458
Представител
Eng. Peter Milkov

Инженер
Петьо Милков
Изпълнителен Директор

Предмет на дейност
Основни изделия
Разработване и производство на сложни изделия и системи с военно и гражданско предназначение:
 • Наземни радари за близко разузнаване и охрана
 • Брегови радиолокационни системи за наблюдение и контрол
 • Морски и речни навигационни радари
 • Радари за обзор на летателното поле
 • Модулни механични конструкции за диспечерски центрове
Технологични възможности:
 • Леярен цех
 • Цехове за обработка на листов материал (стомани и цветни метали)
 • Цехове за универсална и програмна механична обработка
 • Цехове за нанасяне на галванични и лакобояджийски покрития
 • Цехове за производство и монтаж на печатни платки
 • Лаборатория за електро и механико-климатични изпитания
 • Инструментален завод

Дейности за бизнес – контакти

Черно море АД – Варна очаква предложения:
 • От партньори за съвместно производство и промишлено коопериране
 • За посредничество при реализация на продукцията в страната и чужбина
 • За съвместни инженерингови проекти

Профил на фирмата

Сертификати

Система за управление на качеството ISO 9001:2008.

ИНФОРМАЦИЯ

Tcherno More Co.
Контакти

Черно Море АД
бул. Вл. Варненчик № 256
9000 Варна, България
Тел: +359/52/500 535
Факс: +359/52/500 545

[email protected]
http://www.tchernomore.com

Галерия
Back to top