Арсенал 2000 АД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
Представител
Hristo Ibouchev

Христо Ибушев
Изпълнителен Директор

Билян Тошков

Билян Тошков
Изпълнителен Директор

Предмет на дейност

Арсенал 2000 АД е холдингова структура от няколко компании и разполага с лицензия от Правителството на Р България за снабдяване на военна продукция. Компанията инвестира в изделия, свързани с отбраната, както и в изделия и технологии с двойна употреба.

Арсенал 2000 АД има пълен лиценз за дейността си (№ 03.09-157-1/04.12.2019) и регистрации за брокерска дейност с оръжие, и изделия и технологии с двойна употреба.

Арсенал 2000 АД е 100% частна структура с 23 години опит в бранша.

Основни изделия
Сфери на дейност:
  • Инвестиции в прозводство за отбраната и в софтуерни решения;
  • Внос, износ и реекспорт на изделия, свързани с отбраната;
  • Трансфер на технологии, ноу-хау и допълнителни услуги;
Компанията предлага:
  • Стрелкови оръжия и артилерийски системи
  • Боеприпаси и техните компоненти
  • Пиротехнически военни изделия
  • Гражданско производство – инструментална екипировка, ловни оръжия и боеприпаси.

Нашата мисия е да бъдем лидери на пазара в индустриалните сегменти, в стремежа ни да отговорим на все по-големите и разнообразни изисквания на потребителите. Фокусът ни е изграждане на трайни бизнес отношения с нашите клиенти. Традиционно, Арсенал 2000 АД участва във всички големи изложения и търговски панаири по света, промотирайки издръжливостта и надежността на продукта и бранда в рамките на международната пазарна концепция за отбрана и сигурност.

Партньори и клиенти
Правителствени и частни структури в Европа, Близък изток, Азиатско-тихоокеанския регион, Африка, Северна и Южна Америка.

Сертификати

Предлаганата продукция от Арсенал 2000 АД се конструира, произвежда и контролира в съответствие с изискванията на Публикацията на НАТО – AQAP 2110 и на ISO 9001.

Системата за управление на качеството е сертифицирана от МО за съответствие с AQAP 2110 – за специалното производство, и от LRQA за съотвествие с ISO 9001 – за гражданското производство.

ИНФОРМАЦИЯ

Arsenal 2000 JSCo.
Контакти

Арсенал 2000 АД
бул. „Розова Долина“ № 100
6100 Казанлък, България
Тел: +359/431/5 00 00
Факс: +359/431/5 00 01

[email protected]
http://www.arsenal2000.com

Галерия
Back to top