Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база

Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база

Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база 400 300 Journalist

Сдружение “Българска отбранителна индустрия” разработи “Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база”, която беше приета от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет на Република България на 27.05.2011г.

Повече информация

Back to top