Общо събрание

Общо събрание

Общо събрание 400 300 Journalist

Управителният съвет на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ), със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” N 67, юридическо лице с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, и в изпълнение на решение от свое заседание, проведено на 12.12.2018 г., свика по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г., от 15:00 ч., в гр. Хисаря, СПА хотел Хисар. Основните материали от Общото събрание са посочени в прилежащите файлове.
Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на СБОИ за 2018г.
Анекс

Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.