Оптикоелектрон Груп АД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
Представител
Инженер Иван Гарчев

Инженер
Иван Гарчев
Изпълнителен Директор

Инженер Боян Гарчев

Инженер
Боян Гарчев
Прокурист

Dipl. Eng. Luka Garchev

Инженер
Лука Гарчев
Зам. Изпълнителен Директор

Предмет на дейност

„Оптикоелектрон Груп” АД е едно от най-високотехнологичните предприятия в страната, специализирано в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждата на отбраната и сигурността. Дружеството има почти 50 годишна история и съхранени традиции в областта на оптичното приборостроене, като е признато като най-голямото предприятие в България и едно от водещите на световния пазар за специална продукция.

„Оптикоелектрон Груп” АД има пълен цикъл на производство и е специализиран в проектирането, производството и търговията на оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, оптични възли и компоненти, прецизна механика, както и формообразуващи инструменти и приспособления. Изграден е върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи.

Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС, Северна Америка и Близкия Изток. „Оптикоелектрон Груп” АД притежава сертификат за качество ISO 9008:2000, сертификат NATO “SECRET”, присвоен код NCAGE за производител/търговец в кодификационната система на NATO, статут на официален доставчик на стоки за Американското правителство – DUNS регистрация, достъп за работа с национална класифицирана информация и достъп за работа с информация NATO “SECRET”.

Основни изделия
Ключови продукти в портфолиото на дружеството:
  • зенитни и наземни артилерийски и стрелкови мерници за стрелба в дневни и нощни условия
  • дневни и нощни наблюдателни и мерни уреди и системи за бронетанкова техника
  • лазерни далекомери
  • системи за охранителна дейност и видео наблюдение

Профил на фирмата
Виждаме невидимото от 1971

Сертификати

ИНФОРМАЦИЯ

Opticoelectron Group JSC - 50 years logo
Контакти

Оптикоелектрон Груп АД
Индустриален парк „Оптикоелектрон“
4500 Панагюрище, България
Тел: +359/357/64 183
Факс: +359/357/64 115

[email protected]
http://www.opticoel.com

Галерия
Back to top