Хай-Тех Ай Ем Ес ЕООД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
Представител
Доц. д-р Ясен Хаджитодоров

Доц. д-р
Ясен Хаджитодоров
Управител

Предмет на дейност

“ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС” ЕООД е основана през 2008 год. и е една от водещите организации в България в областта на националната сигурност и отбрана. Екипът от учени и специалисти, които работят в различни области на инженерните науки, притежава дългогодишен опит в създаването, разработването и производството на високотехнологични изделия и системи за отбраната и сигурността.

Дейността на дружеството в областта на сигурността и отбраната е свързана със създаване, разработване и производство на високотехнологични изделия и системи за:
 • Защита срещу нападение по суша, въздух и вода
 • Противодействие на терористични операции
 • Модернизиране на съществуващи изделия за отбраната
Основни изделия
Изделия и системи срещу нападение по вода:
 • Фамилия морски мини (противодесантна, дънни, противодиверсионни “Лимпет” мини)
 • Високотехнологични подводни взриватели за съществуващи експлозивни устройства и мини
 • Подводни противодиверсионни устройства
 • Хидроакустични системи за управление
 • Оборудване за миниране
Изделия и системи срещу нападение по суша и въздух:
 • Фамилия противотанкови мини
 • Фамилия противохеликоптерни мини
 • Високотехнологични взриватели за съществуващи противотанкови мини
 • Дистанционно управляеми системи за взривяване
 • Брони за леки и тежки бронирани машини
 • Средства за индивидуална защита
Изделия и системи срещу терористични действия:
 • Система за защита на пристанища срещу надводни и подводни терористични нападения
 • Охранителна система за защита на важни обекти и гранични участъци
 • Средства за защита на хеликоптери срещу РПГ
 • Фамилия ръчни гранати за антитерористични операции
 • Оборудване за откриване на експлозивни устройства
 • Средства за индивидуална бронева защита за специализираните антитерористични части

Профил на фирмата – проспекти

Сертификати

Дружеството е сертифицирано в съответствие с ISO 9001:2008.

ИНФОРМАЦИЯ

High-Tech IMS LTD
Контакти

Хай-Тех Ай Ем Ес ЕООД
ул. Шипченски проход №67
1574 София, България
Тел: +359/2/46 26 200
Мобилен: +359/882 405 042

[email protected]
http://high-tech-ims.com/

Галерия
Back to top