Дунарит АД


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221
Представител
Eng. Petar Petrov

Инж.
Петър Петров
Изпълнителен Директор

Предмет на дейност

Проектиране, производство и търговия на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси и промишлени взривни вещества. Делабориране (утилизация) на боеприпаси. Производство на машини за ремонт и поддръжка на ЖП линии.

Основни изделия
Авиационни боеприпаси:
 • ФАБ 500M62. Фугасна авиационна бомба
 • БЕТАБ 500. Бетонобойна авиационна бомба
 • ОФАБ 500М62 PF. Осколочно -фугасна авиационна бомба с готови осколки
 • ОФАБ 250-270. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-120ТБ. Термобарична осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-120. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-130 PF. Осколочно -фугасна авиационна бомба с готови осколки
 • ОФАБ 100НВ. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • П 50-75 Д. Практическа авиационна бомба – дневен вариант
 • П 50-75 Н. Практическа авиационна бомба – нощен вариант
 • П 50 ШД. Практическа авиационна бомба
 • АМВ-АЕ2 Авиационен взривател
Артилерийски боеприпаси:
 • 122мм изстрел с осколочно-фугасна граната за гаубица Д-30 и самоходна гаубица 2С1
 • 120мм минометен изстрел с осколочно-фугасна мина за 120мм
 • 82мм минометен изстрел с осколочна мина към 82мм
 • 81мм изстрел с далекобойна осколочно-фугасна граната за 81мм миномет
 • Изстрел ОГ – 7
 • Взриватели за артилерийски боеприпаси
 • Метателни заряди за артилерийски боеприпаси
Инженерни боеприпаси:
 • Ръчна граната нападателна РГД-5
 • Ръчна граната отбранителна РГО-78
 • Пластични взривни вещества
 • Еластично взривно вещество
 • Кумулативни заряди
Изделия за граждански цели:
 • Детониращ водоустойчив шнур
 • Пресовки от взривни вещества
 • Противоградова ракета
 • Лети бустери
Утилизация:
 • Авиационни боеприпаси
 • Артилерийски боеприпаси
 • Инженерни боеприпаси
 • Термично обезвреждане на малокалибрени боеприпаси и взривателни устройства

Профил на фирмата

Сертификати

Интегрираната система за управление на “Дунарит” – АД е сертифицирана за съответствие на изискванията на ISO 9001: 2008, съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110 и ISO 14001: 2004.

ИНФОРМАЦИЯ

Dunarit Corp.
Контакти

Дунарит АД
п.к. 12
7000 Русе, България
Тел: +359/82/811 520
Факс: +359/82/811 530

[email protected]
http://www.dunarit.com

Галерия
Back to top