Заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“

Заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“

Заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ 400 300 dazzlework

На 29 Ноември 2019 г., от 15:00 ч., в гр. Хисаря, Хотел „Хисар“, се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ при следния дневен ред:

Откриване на заседанието.
1. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
2. Представяне на доклад и обсъждане на взаимодействието между членовете на Сдружението при съвместно участие на международни изложения на отбранителна техника и въоръжения.
3. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Сдружението през 2019 г.
4. Други.

В заседанието участваха представители на: АРКУС АД, АРСЕНАЛ АД, АРСЕНАЛ-2000 АД, ДУНАРИТ АД, МАРС АРМОР ООД, МТГ ДЕЛФИН АД, ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД, ОПТИКС АД, САМЕЛ-90 АД, ТРАНСМОБИЛ АД, ТЕРЕМ АД, ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД, ЧЕРНО МОРЕ АД.

Бяха взети конкретни решения за развитието на Сдружението в кратко и средносрочен план.

Back to top