Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност

Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност

Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност 400 300 dazzlework

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Изминалата 2019 г. ни изправи пред редица предизвикателства, преодоляването на които ни направи по-силни и иновативни във всички аспекти от нашата дейност. Членовете на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ успешно продължиха тенденцията през последните години да бъдат лидери, в съответните пазарни ниши, не само на международния пазар на отбранителни продукти и услуги, но и в множество от секторите, залегнали в основата на социално-икономическото развитие на страната.

Така например, през изминаващата година бяха разработени и успешно реализирани редица нови изделия и системи от дружествата.

Най-големият работодател в България – АРСЕНАЛ АД, гр. Казанлък, с над 9000 работници и служители, само през 2019 г. е внедрил в производство 19 нови изделия, като в Плана за продуктово и технологично обновление за годината са включени 135 иновативни проекта.

ДУНАРИТ АД въведе съвременни технологии за лазерно рязане (на основата на 3Д технологиите) и механизирана линия за обработка на тежки корпусни детайли.

През годината „МАРС Армор“ ЕООД създаде нови олекотени балистични системи, като е постигнато оптимално тегло от 2,8 кг за плоча ниво IV, и 1,6 кг за плоча ниво III++, както и е внедрила система от камера и екран, която да замени традиционния балистичен визьор на избрани модели щитове на МАРС Армор.

МТГ Делфин АД въведе в експлоатация Еко танкер-продуктовоз „Бахама Блу“, за превоз на леки горива, който е с неограничен район на плаване и с най-висок клас на автоматизация.

ОПТИКС АД създаде:

  • OPTIX X-Core, последно поколение термовизионен модул, базиран на високотехнологични хардуерни решения;
  • OPTIX BidentifieR 100E, едноканален неохлаждаем термовизионен бинокуляр;
  • OPTIX DayBreaker LR HD neXt 750; мегапикселова камера с висока резолюция;
  • OPTIX GUARD серия мултисензорни системи.

ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД продължава успешното разработване на програмата от 2018 г. в размер на 375 000 лв.

„САМЕЛ-90“ АД успешно приключи разработката на интегрирана система за детекция и смущения на дронове и GPS смутител. Едно от най-новите производства на дружеството е фамилията бронирани машини с ниво на защита В6 и Stanag 4569 level II. Усвои и използва в своята дейност технологии като: технология за заваръчни процеси на балистични стомани; за механична обработка на балистични стомани; нови LED осветители за улично и парково осветление и др. Самел-90 е най-голямата фирма в областта на отбранителната електроника в страната.

„ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС“ ЕООД разработи и успешно реализира на международния пазар хидроакустична система – буй, за изследване под вода на морските пространства на дълбочина до 150 м. Създадената фамилия от заглушители на подводни комуникации е в челните редици на международния пазар в този вид и клас системи.

От друга страна, членовете на Сдружението са и в челните редици в страната по инвестиции в производствени мощности:

В това направление, през периода 2015-2019 г., „Арсенал“ АД инвестира над 120 млн. лв. в изграждане и оборудване на производствени сгради и мощности, складови помещения и модернизация на съществуващата база за производство. В това число за:

  • сграден фонд и строителни съоръжения – 45 млн. лв.;
  • машини, оборудване, транспортни средства и други производствени активи – 75 млн. лв.

За развойни дейности и иновации, за същия период, са изразходвани 6 млн. лв.

В машини, съоръжения и сграден фонд дружествата инвестираха през годината както следва:

  • ДУНРИТ АД – 3 млн. лв.;
  • „МАРС Армор“ – 300 000 лв. (през 2018 г. инвестициите достигат 3,5 млн. лв.)
  • ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД – 800 000 лв.

През 2019 г. най-сериозният инвестиционен проект на ОПТИКС е изграждането на нова производствена база в Индустриална зона Божурище на стойност над 3 млн. лв., в която се предвижда да заработи металообработващ цех и съпътстващата към него складова база. Дружеството стартира успешно още два проекта – участък „Микропризми“ на стойност 800 000 лв. и изграждането на завод за насищане на електронни платки в гр. Пловдив.

След приватизацията на дружеството, инвестициите на „САМЕЛ-90“ АД вече достигат 80 млн. лв.

Не на последно място трябва да се отбележи ангажимента на ръководствата на дружествата към обучението и повишаване на квалификацията на персонала от една страна, а от друга, подготовката на кадри за получаване на средно и/или висше образование.

Така например, АРКУС АД повишава квалификацията на своите работници и служители в НВУ „Васил Левски“, Велико Търново и ТУ в гр. Габрово.

АРСЕНАЛ АД, инвестира в персонал, чрез мащабни програми за обучение и реализация на млади хора – както по така нареченото „дуално обучение“ за ученици, така и обучение и стимулиране на специалисти по договори за студентски стипендии. Само през настоящата 2019 г., се обучават 245 броя студенти-стипендианти на Арсенал АД, за чиято подготовка, дружеството е изплатило над 400 хил. лв.

ДУНАРИТ АД инвестира в 20 стипендианти в технически специалности в РУ „Ангел Кънчев“ и 12 младежи на дуално обучение в средните професионални училища.

„МТГ-Делфин“ АД финансира ежегодно и безвъзмездно Професионална Гимназия „Свети Димитър Солунски“, Белослав, като осигурява транспорт, оборудвана учебна база, материали, инструменти, пособия и работно облекло за провеждане на учебна практика. На учениците от гимназията се осигурява работа в предприятието по завършената от тях професия и специалност.

В заключение е необходимо да се отбележи, че дружествата активно участват в редица регионални и национални инициативи, като социални събития и мероприятия в сферите на спорта и туризма и др. и с ангажимента си допринасят за тяхното успешно провеждане и бъдещо развитие.

Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.