Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност

Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност

Поредна година дружествата-членове на Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия“ бележат успехи в своята дейност 400 300 dazzlework

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Изминалата 2019 г. ни изправи пред редица предизвикателства, преодоляването на които ни направи по-силни и иновативни във всички аспекти от нашата дейност. Членовете на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ успешно продължиха тенденцията през последните години да бъдат лидери, в съответните пазарни ниши, не само на международния пазар на отбранителни продукти и услуги, но и в множество от секторите, залегнали в основата на социално-икономическото развитие на страната.

Така например, през изминаващата година бяха разработени и успешно реализирани редица нови изделия и системи от дружествата.

Най-големият работодател в България – АРСЕНАЛ АД, гр. Казанлък, с над 9000 работници и служители, само през 2019 г. е внедрил в производство 19 нови изделия, като в Плана за продуктово и технологично обновление за годината са включени 135 иновативни проекта.

ДУНАРИТ АД въведе съвременни технологии за лазерно рязане (на основата на 3Д технологиите) и механизирана линия за обработка на тежки корпусни детайли.

През годината „МАРС Армор“ ЕООД създаде нови олекотени балистични системи, като е постигнато оптимално тегло от 2,8 кг за плоча ниво IV, и 1,6 кг за плоча ниво III++, както и е внедрила система от камера и екран, която да замени традиционния балистичен визьор на избрани модели щитове на МАРС Армор.

МТГ Делфин АД въведе в експлоатация Еко танкер-продуктовоз „Бахама Блу“, за превоз на леки горива, който е с неограничен район на плаване и с най-висок клас на автоматизация.

ОПТИКС АД създаде:

  • OPTIX X-Core, последно поколение термовизионен модул, базиран на високотехнологични хардуерни решения;
  • OPTIX BidentifieR 100E, едноканален неохлаждаем термовизионен бинокуляр;
  • OPTIX DayBreaker LR HD neXt 750; мегапикселова камера с висока резолюция;
  • OPTIX GUARD серия мултисензорни системи.

ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД продължава успешното разработване на програмата от 2018 г. в размер на 375 000 лв.

„САМЕЛ-90“ АД успешно приключи разработката на интегрирана система за детекция и смущения на дронове и GPS смутител. Едно от най-новите производства на дружеството е фамилията бронирани машини с ниво на защита В6 и Stanag 4569 level II. Усвои и използва в своята дейност технологии като: технология за заваръчни процеси на балистични стомани; за механична обработка на балистични стомани; нови LED осветители за улично и парково осветление и др. Самел-90 е най-голямата фирма в областта на отбранителната електроника в страната.

„ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС“ ЕООД разработи и успешно реализира на международния пазар хидроакустична система – буй, за изследване под вода на морските пространства на дълбочина до 150 м. Създадената фамилия от заглушители на подводни комуникации е в челните редици на международния пазар в този вид и клас системи.

От друга страна, членовете на Сдружението са и в челните редици в страната по инвестиции в производствени мощности:

В това направление, през периода 2015-2019 г., „Арсенал“ АД инвестира над 120 млн. лв. в изграждане и оборудване на производствени сгради и мощности, складови помещения и модернизация на съществуващата база за производство. В това число за:

  • сграден фонд и строителни съоръжения – 45 млн. лв.;
  • машини, оборудване, транспортни средства и други производствени активи – 75 млн. лв.

За развойни дейности и иновации, за същия период, са изразходвани 6 млн. лв.

В машини, съоръжения и сграден фонд дружествата инвестираха през годината както следва:

  • ДУНРИТ АД – 3 млн. лв.;
  • „МАРС Армор“ – 300 000 лв. (през 2018 г. инвестициите достигат 3,5 млн. лв.)
  • ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД – 800 000 лв.

През 2019 г. най-сериозният инвестиционен проект на ОПТИКС е изграждането на нова производствена база в Индустриална зона Божурище на стойност над 3 млн. лв., в която се предвижда да заработи металообработващ цех и съпътстващата към него складова база. Дружеството стартира успешно още два проекта – участък „Микропризми“ на стойност 800 000 лв. и изграждането на завод за насищане на електронни платки в гр. Пловдив.

След приватизацията на дружеството, инвестициите на „САМЕЛ-90“ АД вече достигат 80 млн. лв.

Не на последно място трябва да се отбележи ангажимента на ръководствата на дружествата към обучението и повишаване на квалификацията на персонала от една страна, а от друга, подготовката на кадри за получаване на средно и/или висше образование.

Така например, АРКУС АД повишава квалификацията на своите работници и служители в НВУ „Васил Левски“, Велико Търново и ТУ в гр. Габрово.

АРСЕНАЛ АД, инвестира в персонал, чрез мащабни програми за обучение и реализация на млади хора – както по така нареченото „дуално обучение“ за ученици, така и обучение и стимулиране на специалисти по договори за студентски стипендии. Само през настоящата 2019 г., се обучават 245 броя студенти-стипендианти на Арсенал АД, за чиято подготовка, дружеството е изплатило над 400 хил. лв.

ДУНАРИТ АД инвестира в 20 стипендианти в технически специалности в РУ „Ангел Кънчев“ и 12 младежи на дуално обучение в средните професионални училища.

„МТГ-Делфин“ АД финансира ежегодно и безвъзмездно Професионална Гимназия „Свети Димитър Солунски“, Белослав, като осигурява транспорт, оборудвана учебна база, материали, инструменти, пособия и работно облекло за провеждане на учебна практика. На учениците от гимназията се осигурява работа в предприятието по завършената от тях професия и специалност.

В заключение е необходимо да се отбележи, че дружествата активно участват в редица регионални и национални инициативи, като социални събития и мероприятия в сферите на спорта и туризма и др. и с ангажимента си допринасят за тяхното успешно провеждане и бъдещо развитие.

Back to top