Общо събрание в Самоков на 01 април 2022г.

Общо събрание в Самоков на 01 април 2022г.

Общо събрание в Самоков на 01 април 2022г. 400 300 dazzlework

Общо събрание в Самоков
На 01 април 2022 в Самоков се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска отбранителна индустрия акад. Стефан Воденичаров“ при следния дневен ред:

Откриване на заседанието и представяне на отчет за дейността на Сдружението
1. Изтичане мандата на Управителния съвет на Сдружението – предприемане на действия в съответствие с чл. 20, т. 3 от Устава на Сдружението;
2. Обсъждане на предложения и приемане на изменения на Устава на Сдружението;
3. Обсъждане и предприемане на действия по подпомагането на украински бежанци на територията на Република България;
4. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.;
5. Обсъждане на представянето на Сдружението на изложението Хемус 2022 г.

Домакин на събитието бе САМЕЛ-90 АД, а в заседанието участваха представители и на АРСЕНАЛ АД, АРСЕНАЛ-2000 АД, ДУНАРИТ АД, ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД, МАРС АРМОР ООД, МТГ ДЕЛФИН АД, ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД, ОПТИКС АД, ТРАНСМОБИЛ АД, ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД и ЧЕРНО МОРЕ АД

Бяха взети конкретни решения за развитието на Сдружението в кратко и средносрочен план.

Back to top