Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България

Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България

Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България 400 300 dazzlework

На 27 септември, в гр. Велико Търново се състоя среща на членовете на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България.
В резултат от проведените обсъждания бяха очертани следните области от взаимен интерес:

   1. Органите и организациите в министерството на отбраната и Българската армия, работещи в областта на образованието и науката, могат да станат естествен мост между потребностите на Видовете въоръжени сили и възможностите на Българската отбранителна индустрия.
   2. Членовете на СБОИ са изградили учебни кабинети в НВУ и Института по отбрана, които е необходимо да бъдат развивани и поддържани за целите на подготовка на курсанти и научни кадри в интерес както на МО и БА, така и за отбранителната индустрия.
   3. Необходимо е да се съгласуват, организират и проведат обучения на курсанти и действащи войници, сержанти и офицери по отношение на произвеждани от българската индустрия изделия и системи, вкл. но не само, използване на: леки оръжия, бронежилетки, каски, оптика, анти-дрон системи, инженерни боеприпаси и др.
   4. Да се настоява за изпълнение на Стратегията за развитие на Българската отбранително-технологична индустриална база и Стратегията за изследвания и технологии в сигурността и отбраната в следните направления, но не само:

   • Осигуряване на финансиране на научните изследвания в интерес на сигурността и отбраната от Фонд „Научни изследвания“;
   • Участие на дружествата от отбранителната промишленост в процеса на подготовка на изискванията за доставка на стоки и услуги за МО и БА;
   • Иницииране на предложения за промяна на Закона за обществените поръчки, отчитаща регламентите на ЕС в областта на сигурността и отбраната и изискванията на НАТО в тази сфера. Като минимум изменения да бъдат предложени, но не само, такива които да акцентират върху случаите, когато българска фирма участва в процедура за доставка на продукти и услуги за МО и МВР, предложи до 20% по-висока цена от участващите в процедурата чуждестранни фирми, същата българска фирма да бъде определяна за победител и съответния договор за реализация да бъде сключван с нея.
Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.