Резюме на целите и задачите на националната конференция

Резюме на целите и задачите на националната конференция

Резюме на целите и задачите на националната конференция 400 300 Journalist

РЕЗЮМЕ – на целите и задачите на националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“.
Повече информация

Back to top