Позиция на Сдружение „Българска отбранителна индустрия –акад. Стефан Воденичаров“

Позиция на Сдружение „Българска отбранителна индустрия –акад. Стефан Воденичаров“

Позиция на Сдружение „Българска отбранителна индустрия –акад. Стефан Воденичаров“ 400 300 dazzlework

Прочетете позицията на Сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ относно изявленията на бившия директор на „Кинтекс“ ЕАД Александър Михайлов.

Позиция на Сдружение Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров

Back to top