Отбранителната индустрия е лидер в иновациите

Отбранителната индустрия е лидер в иновациите

Отбранителната индустрия е лидер в иновациите 400 300 Journalist

Има над 1,5 млрд. евро оборот годишно, инвестира 500 млн. във върхови технологии, казва съпредседателят на СБОИ акад. Стефан Воденичаров.

akademik Vodenicharov АКЦЕНТИ

  • Правим 2,97% от БВП на страната
  • Българските фирми изнасят продукция за 120 страни, работят на европейския и американския пазар
  • 30 000 души за заети в бранша
  • Показваме проектите на млади учени

Иновациите в отбранителната индустрия на България ще бъдат представени днес на Национална конференция с международно участие “Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България”. Престижният форум се организира от Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ). В него членуват 21 компании – най-големите производители на отбранителни продукти в страната. Конференцията е под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министъра на икономиката Емил Караниколов.
Една от големите цели на форума е представяне на възможностите българските компании от отбранителната индустрия да участват в проектите за модернизация на армията. Ще представи инвестиционните проекти на военното министерство. ведомството на Караниколов пък ще запознае бранша с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия. Докладът на СБОИ пък ще акцентира върху новите разработки на фирмите, капацитети и възможности, успехи на международните пазари, установени дълготрайни партньорства с международно утвърдени компании и др. “Стандарт” е медиен партньор на събитието.
Какви са очакванията на отбранителната индустрия и как българските компании могат да се включат в проектите за модернизация на армията, потърсихме за интервю съпредседателя на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” акад. Стефан Воденичаров.

– Акад. Воденичаров, какви са целите на Национална конференция с международно участие “Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България”?
– Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ) се стреми да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми, свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
С форума днес си поставяме три големи цели. Първата е да представим Европейската програма за отбранително индустриално развитие и нейната роля за укрепване на националните и европейски отбранителни способности. Втората е да запознаем изпълнителната власт и обществеността у нас с възможностите на българската отбранително-технологична индустриална база за реализацията на инвестиционния проект на Министерство на отбраната: “Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. Българските компании в отбранителната индустрия са на световно ниво. Тяхната продукция е основно за износ – покриват всички натовски изисквания. И когато говорим за заделяне на 1 милиард лева за производство и купуване на нови бронирани машини за армията, трябва да знаем, че не друг, а родните фирми са тези, които имат и иновациите, и производствените бази, и професионалистите, за да ги направят. Третата ни цел е подкрепа на младите учени.

– В какво се изразява тя?
– Искаме да дадем възможност за изява на младите таланти от висшите учебни заведения и научно-изследователските институти в подкрепа на развитието на икономическите основи на сигурността и отбраната.
Затова във втората пленарна сесия на форума млади учени ще представят свои разработки от организационен, технически и технологичен характер, които могат да бъдат използвани или вече са използват в отбранителната индустрия. Те са в най-бързо развиващите се области: мехатроника, оптико-електронни прибори и системи, информационни и комуникационни технологии. Доклади ще представят учени от: Химикотехнологичния и металургичен университет, Института по електрохимия и енергийни системи – БАН, Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро – и аеродинамика – БАН, както и млади представители на фирмите-членове на Сдружение „Българска отбранителна индустрия”.

– В Сдружение „Българска отбранителна индустрия членуват 21 компании – лидерите на отбранителната индустрия у нас. Разкажете ми повече за сдружението?
– Наистина членовете на СБОИ са най-големите производители в страната на отбранителни продукти. През 2017 г. нашият оборот от отбранителни продукти е над 1 млрд. евро, а като прибавим и т.н. „цивилна” сфера, обемът на произвежданите от нас продукти и осигурявани услуги надхвърля 1,5 млрд. евро. Тези резултати представляват 11,3% от относителния дял в добавената стойност на икономиката на страната на индустриалния сектор, който представлява 26,3% от стойността на БВП – 50 427 млн. евро за 2017 г. Или ако трябва да сме още по-точни, ние осигуряваме 2,97% от БВП на страната.

– На какви пазари работят българските компании?
– Членовете на Сдружението произвеждат и реализират продукцията си най-вече на европейския пазар и на американския. Работят главно за износ. В стойностно и продуктово отношение над 95 % от обема на произвежданата в страната отбранителна продукция се изнася в над 120 страни по света.

– Колко души са заети в сектора?
– В дружествата-членове на Сдружението работят над 30 000 работници и служители. Заедно с поддоставчиците в страната те са няколко десетки хиляди повече. Над 90 % от работещите в нашите дружества са научно-технически и производствен персонал, гарантиращ разработването и производството на високо-технологични, качествени, и в много случаи нямащи аналог в света, отбранителни продукти. Със своята дейност членовете на Сдружението са в основата на местните икономики на цели областни центрове в Централна и Северна България, гарантираща тяхната икономическа стабилност и социален мир.

– Какви инвестиции е направил браншът?
– През последните 5 години нашите дружества са инвестирали над 500 млн. лв. за изграждане на съвременни производствени мощности и създаване и придобиване на върхови технологии, утвърждаващи ги на международните пазари като лидери в съответните пазарни ниши.
Ние сме единственият представител на България в Европейската Асоциация на Аерокосмическите и Отбранителни индустрии.

– Иновациите, които правят българските компании от отбранителната индустрия, са основен акцент на форума. Кои иновации бихте отличил?
– Дейността на „Оптикс”. Компанията е лидер в областта на оптрониката. В групата на дружеството работят 1000 души със средна възраст – 36 години. Това е единствената българска компания, номинирана за проект по Хоризонт 2020 в сферата на сигурността и одобрен проект за Европейска програма за промишлено развитие от МО – България. Изнася разработваните и произвеждани продукти и услуги в 45 страни по света.
„САМЕЛ-90” АД направи прототипи на бронирани автомобили. Те бяха произведени тази година в САМАРМ – съвместно дружество между Самел-90 и IAG. Компанията притежава над 50-годишна история, опит, компетентност и доверие. Има над 500 служители, 75 % от продукцията й е за износ в 85 страни по света. Разполага със затворен технологичен цикъл за цялостно проектиране и интеграция. Дружеството е произвело и интегрирало повече от 650 различни IED радиосмутители срещу импровизирани взривни устройства през последните 5 години за клиенти в над 10 страни.
Не на последно място бих отбелязал и иновациите на най-старата и най-голяма отбранителна компания в България – „АРСЕНАЛ”. Тя има над 10 хиляди души служители, от които над 1200 души технически персонал. Основният бизнес на дружеството е съсредоточен в разработването, производството и доставката на малки оръжия и артилерийски системи, боеприпаси и компоненти, пиротехнически военни продукти и гражданска продукция – инструменти, ловни и спортни оръжия и боеприпаси. Компанията произвежда над 10 хиляди изделия, които се продават в над 120 страни по света.

– Във форума участва френският гигант в производството на самолетни двигатели – SAFRAN. Върху какво ще акцентират представителите на компанията?
– Идеята е чуждестранните фирми да представят организацията в техните компании относно иновациите, кооперирането с партньори, участието в проекти към европейската агенция по отбрана и др.

Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.