Отбранителната индустрия е лидер в иновациите

Отбранителната индустрия е лидер в иновациите

Отбранителната индустрия е лидер в иновациите 400 300 Journalist

Има над 1,5 млрд. евро оборот годишно, инвестира 500 млн. във върхови технологии, казва съпредседателят на СБОИ акад. Стефан Воденичаров.

akademik Vodenicharov АКЦЕНТИ

  • Правим 2,97% от БВП на страната
  • Българските фирми изнасят продукция за 120 страни, работят на европейския и американския пазар
  • 30 000 души за заети в бранша
  • Показваме проектите на млади учени

Иновациите в отбранителната индустрия на България ще бъдат представени днес на Национална конференция с международно участие “Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България”. Престижният форум се организира от Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ). В него членуват 21 компании – най-големите производители на отбранителни продукти в страната. Конференцията е под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министъра на икономиката Емил Караниколов.
Една от големите цели на форума е представяне на възможностите българските компании от отбранителната индустрия да участват в проектите за модернизация на армията. Ще представи инвестиционните проекти на военното министерство. ведомството на Караниколов пък ще запознае бранша с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия. Докладът на СБОИ пък ще акцентира върху новите разработки на фирмите, капацитети и възможности, успехи на международните пазари, установени дълготрайни партньорства с международно утвърдени компании и др. “Стандарт” е медиен партньор на събитието.
Какви са очакванията на отбранителната индустрия и как българските компании могат да се включат в проектите за модернизация на армията, потърсихме за интервю съпредседателя на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” акад. Стефан Воденичаров.

– Акад. Воденичаров, какви са целите на Национална конференция с международно участие “Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България”?
– Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ) се стреми да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми, свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
С форума днес си поставяме три големи цели. Първата е да представим Европейската програма за отбранително индустриално развитие и нейната роля за укрепване на националните и европейски отбранителни способности. Втората е да запознаем изпълнителната власт и обществеността у нас с възможностите на българската отбранително-технологична индустриална база за реализацията на инвестиционния проект на Министерство на отбраната: “Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. Българските компании в отбранителната индустрия са на световно ниво. Тяхната продукция е основно за износ – покриват всички натовски изисквания. И когато говорим за заделяне на 1 милиард лева за производство и купуване на нови бронирани машини за армията, трябва да знаем, че не друг, а родните фирми са тези, които имат и иновациите, и производствените бази, и професионалистите, за да ги направят. Третата ни цел е подкрепа на младите учени.

– В какво се изразява тя?
– Искаме да дадем възможност за изява на младите таланти от висшите учебни заведения и научно-изследователските институти в подкрепа на развитието на икономическите основи на сигурността и отбраната.
Затова във втората пленарна сесия на форума млади учени ще представят свои разработки от организационен, технически и технологичен характер, които могат да бъдат използвани или вече са използват в отбранителната индустрия. Те са в най-бързо развиващите се области: мехатроника, оптико-електронни прибори и системи, информационни и комуникационни технологии. Доклади ще представят учени от: Химикотехнологичния и металургичен университет, Института по електрохимия и енергийни системи – БАН, Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро – и аеродинамика – БАН, както и млади представители на фирмите-членове на Сдружение „Българска отбранителна индустрия”.

– В Сдружение „Българска отбранителна индустрия членуват 21 компании – лидерите на отбранителната индустрия у нас. Разкажете ми повече за сдружението?
– Наистина членовете на СБОИ са най-големите производители в страната на отбранителни продукти. През 2017 г. нашият оборот от отбранителни продукти е над 1 млрд. евро, а като прибавим и т.н. „цивилна” сфера, обемът на произвежданите от нас продукти и осигурявани услуги надхвърля 1,5 млрд. евро. Тези резултати представляват 11,3% от относителния дял в добавената стойност на икономиката на страната на индустриалния сектор, който представлява 26,3% от стойността на БВП – 50 427 млн. евро за 2017 г. Или ако трябва да сме още по-точни, ние осигуряваме 2,97% от БВП на страната.

– На какви пазари работят българските компании?
– Членовете на Сдружението произвеждат и реализират продукцията си най-вече на европейския пазар и на американския. Работят главно за износ. В стойностно и продуктово отношение над 95 % от обема на произвежданата в страната отбранителна продукция се изнася в над 120 страни по света.

– Колко души са заети в сектора?
– В дружествата-членове на Сдружението работят над 30 000 работници и служители. Заедно с поддоставчиците в страната те са няколко десетки хиляди повече. Над 90 % от работещите в нашите дружества са научно-технически и производствен персонал, гарантиращ разработването и производството на високо-технологични, качествени, и в много случаи нямащи аналог в света, отбранителни продукти. Със своята дейност членовете на Сдружението са в основата на местните икономики на цели областни центрове в Централна и Северна България, гарантираща тяхната икономическа стабилност и социален мир.

– Какви инвестиции е направил браншът?
– През последните 5 години нашите дружества са инвестирали над 500 млн. лв. за изграждане на съвременни производствени мощности и създаване и придобиване на върхови технологии, утвърждаващи ги на международните пазари като лидери в съответните пазарни ниши.
Ние сме единственият представител на България в Европейската Асоциация на Аерокосмическите и Отбранителни индустрии.

– Иновациите, които правят българските компании от отбранителната индустрия, са основен акцент на форума. Кои иновации бихте отличил?
– Дейността на „Оптикс”. Компанията е лидер в областта на оптрониката. В групата на дружеството работят 1000 души със средна възраст – 36 години. Това е единствената българска компания, номинирана за проект по Хоризонт 2020 в сферата на сигурността и одобрен проект за Европейска програма за промишлено развитие от МО – България. Изнася разработваните и произвеждани продукти и услуги в 45 страни по света.
„САМЕЛ-90” АД направи прототипи на бронирани автомобили. Те бяха произведени тази година в САМАРМ – съвместно дружество между Самел-90 и IAG. Компанията притежава над 50-годишна история, опит, компетентност и доверие. Има над 500 служители, 75 % от продукцията й е за износ в 85 страни по света. Разполага със затворен технологичен цикъл за цялостно проектиране и интеграция. Дружеството е произвело и интегрирало повече от 650 различни IED радиосмутители срещу импровизирани взривни устройства през последните 5 години за клиенти в над 10 страни.
Не на последно място бих отбелязал и иновациите на най-старата и най-голяма отбранителна компания в България – „АРСЕНАЛ”. Тя има над 10 хиляди души служители, от които над 1200 души технически персонал. Основният бизнес на дружеството е съсредоточен в разработването, производството и доставката на малки оръжия и артилерийски системи, боеприпаси и компоненти, пиротехнически военни продукти и гражданска продукция – инструменти, ловни и спортни оръжия и боеприпаси. Компанията произвежда над 10 хиляди изделия, които се продават в над 120 страни по света.

– Във форума участва френският гигант в производството на самолетни двигатели – SAFRAN. Върху какво ще акцентират представителите на компанията?
– Идеята е чуждестранните фирми да представят организацията в техните компании относно иновациите, кооперирането с партньори, участието в проекти към европейската агенция по отбрана и др.

Back to top