Достатъчни ли са мерките за безопасност във военните ни заводи?

Достатъчни ли са мерките за безопасност във военните ни заводи?

Достатъчни ли са мерките за безопасност във военните ни заводи? 400 300 dazzlework

Вижте интервюто с акад. Стефан Воденичаров

Back to top